Білі гуси полетіли.

Повернення до Чарів Граалю. Про Яна Гуса, Відродження, Реформацію і наше сьогодення.І торжество правди... через 540 років.

Білі гуси полетіли
Чари Граалю. Замість післямови.

Гуси, гуси білі
В ірій полетіли,
А сірі на море!..
Т.Шевченко*

Заспів. Nomen est omen – ім’я це знак.

Красивое имя,
высокая честь.
Михаил Светлов

В усіх сферах духовного життя людини – релігійній, провіденціально-профетичній, спекулятивно-філософській, художньо-естетичній, соціально-суспільній – роль імені не лише велика, але й по-особливому відзначена, і та, що піддається облікові й переповіданню, творить лише поверхневий шар тієї таїни, яка пов’язана з іменем. Але навіть доторкання до цього шару натякає і на глибину цієї таїни і на ту силу, котра від неї невіддільна.
В.М. Топоров.
В своїх книгах виходжу з теорії краплини води. Тобто в краєзнавчих книгах завжди пиши про ті значні, суттєві події, які й викликали зміни на місцях, а в книгах більш глобального характеру постійно звертаюсь до зв’язку з родовими та місцевими подіями. Так у краплині води можна побачити ввесь світ.
Маленьким поштовхом для написання цієї книги послужили публікації в Роман-газеті книги Чивіліхіна «Пам’ять», а також коротенька примітка до виданої в 1952 році в Києві фотокопії видання 1800 року «Слова о полку Ігоревє»: «От сыновей сего побежденного Князя Касожского произошли известные в России фамилии… Гусевы». Справа в тому, що прізвище рідного батька мого тата Гусєв. Тато дуже поважав обох своїх батьків: того що дав йому життя. але помер молодим, і того хто годував та виховував його з восьми років і не давав відчути себе сиротою. Він з вдячністю завжди казав: «папа Гусєв і папа Безух».
Отож ми поговоримо про походження й значення прізвища Гусєв, Гусак, Гус. Недаремно древні вважали ім’я, а тим більше прізвище, особливим знаком долі, шифром в якому закодовано найбільш характерна риса предка – засновника роду, а отже певною мірою і доля цього роду. Мене радує, що все більше людей особливо молоді цікавляться своїм корінням, в тому числі походженням свого прізвища.
У єгиптян та скіфів повноцінним чоловіком, воїном вважався лиш той, хто знав імена своїх предків до 7 коліна. Цей же звичай зберігся і у всіх індоєвропейських народів. Такі знання – ознака зрілості. А ось у наших північних сусідів, які відносяться до фінсько-алтайської групи народів, було достатньо знати лише своїх предків до третього коліна. Звідси вираз про «Иванов не помнящих родства».
А этого не смыслит неуч сей,
Что он обязан нам почтеньем,
Что мы свой знатный род ведем от тех Гусей,
Которым некогда был должен Рым спасеньем.
Тит Ливий
В першій сотні найбільш розповсюджених російських прізвищ 9 позицій займають пташині в тому числі Гусєви.
Спочатку ми зупинимося на події яка відбулася на Благовіщеня, яке в 1022 співпало з Великоднем. В цей день відбувся єдиний в нашій історії двобій двох князів: руського Мстислава Володимировичу Удатного та касозького Рідеді.
«Первое в Родословной книге в архивной библиотеке под №29, глава 42-я род Редедин, а от него пошли: Симские, да Зыковы, да Елизаровы, да Гусевы, да Хабаровы, да Бирдюковы, да Поджогины, да Блеутовы, да Клютины, да Сорокаумовы, да Глебовы. Князя Редедю убили, а сынов Редединых… В крещении первому имя Юрий, а другому Иоанн, за Романа дал великий князь Владимир Мстиславович дочь».
Старший син Рідеді Юрій загинув в битві при Лиственні, а інші поріднилися з потомками Мстислава.
Іноді Рідедю зображають майже дикуном. Насправді касоги прийняли християнство на 200 років раніше за жителів Київської Русі, безпосередньо від Кирила та Мефодія. Деякі дослідники вважають цих жителів Приазов’я слов’янами. В будь-якому разі цей народ є одним з наріжних каменів того явища, яке ми називаємо козацтвом. Їхня історія тісно пов’язана не лише з Білою Вежею, Тмутараканню, Білгородом та Черніговом. Переселені Мстиславом касоги-черкеси дали назву славному місту Черкаси, одному з центрів формування українського козацтва. Українців протягом кількох століть звали черкесами.
Одна з теорій походження слова «козак» трактує його як «кос» «ак» тобто «білий гусак». В Туреччині є прислів’я: «Вільний як дикий гусак». «Дикими гусьми» й зараз називають професійних воїнів найманців. Гусари – вид кінноти в європейських арміях. Вперше вони виникли в Угорщини і мадяри пов’язують зі словом «двадцять». Двадцять дворів повинні були виставити, спорядити і озброїти одного воїна. В древньому Єгипті ієрогліф «гусак» означав сина, чи взагалі будь-якого нащадка по чоловічій лінії. Гусак Нілу, Великий Гоготун, Великий Клекочучий – творець світу. Відповідно до давньоєгипетської космології саме гусак, він же Птах, зніс яйце з якого вилупилося Сонце-Ра-Амон.
Я вже згадував, що впродовж найбільшого часу – протягом 45 років, з 1683 по 1728рр., кошовим отаманом обирали Івана Петровича Гусака.

Єретик великий.
Про чеха святого,
Великого мученика,
Про славного Гуса!
У 1845 році Тарас Григорович Шевченко пише поему «Єретик» з великою присвятою Павлу Шафарику (1795-1861) професору Празького університету. Наш національний Пророк передчуває «весну народів» 1848 року, яка буде брутально розтоптана чоботами російських солдат, але дасть добрі сходи. Він порівнює Шафарика з Ієзакіїлем, який пробуджує слов’янство.
Звичайно, кожна освічена людина чула ім’я Яна Гуса, мабуть найвідомішого чеха. Віддаючи йому належне ми, як мені здається, до кінця не поціновуємо значення цього одного з титанів Відродження, яке й породило сучасний світ. Ян Гус народився в 1373 році в селянській сім’ї в містечку Гусинець на півдні Богемії. Він зробив карколомну кар’єру став професором, а з 1402 року – ректором одного з найдавніших в Європі, заснованого у 1348 році Карлом Першим, Празького університету. Один з найвеличніших проповідників свого часу він стає сповідником королеви. Його все більше турбує прірва між словами Хориста та апостолів і практикою церкви. Він першим публічно і відкрито підняв голос проти зловживань католицької церкви, в тому числі ганебної торгівлі індульгенціями, окремого причастя для священнослужителів та мирян (для останніх лише хлібом без вина) та проповідей незрозумілою латинською мовою. Свої проповіді Ян Гус читав чеською мовою, він же є творцем літературної чеської мови. Ян Гус, і це геніально відчув Тарас, один з велетів Відродження, батьків Реформації, які змінили спочатку Європу, а потім і ввесь світ.
Бо де нема святої волі,
Не буде там добра ніколи.
Ми ж на деякий час покинемо Прагу й перенесемося у Флоренцію. Найбурхливішого розвитку, в порівнянні з іншими країнами Європи, в 14-15 століттях набули італійські стародавні, вільні торгові міста-держави, в першу чергу Флоренція, Венеція та Генуя. Там виникають численні групи людей розумової праці, яких ми зараз називаємо інтелігенцією. Початком нового великого інтелектуального руху, який отримав назву Ренесансу, тобто Відродження, послужила творчість Данте Аліг’єрі (1265-1321), останнього поета Середньовіччя і разом з тим першого – Нового Часу. Величезна заслуга Аліг’єрі в тому, що він на основі тосканського діалекту, створив сучасну італійську мову. Продовжили його справу Франческо Петрарка та Джовані Бокачо. «Декамерон» останнього був єдиною доступною еротичною книгою часів моєї молодості. Гуманістична культура Відродження в центр ставила саму людину, а не божественне, потойбічне в Європі, чи державу в Азії. Діячі Відродження бачать свій ідеал у формуванні всебічно фізично та інтелектуально розвиненої людини. Вони повертають людині її єдину й неповторну сутність без штучного розділення на тіло й дух.
Гуманізм з Флоренції через Рим, Мілан та Венецію поширюється в Європу, в першу чергу Австрію та Німеччину. Він стає загальноєвропейським культурним рухом. Але кожна країна повинна пройти свій неповторний шлях з Темних до Нових часів. Провісником такого шляху для Центральної та Північної Європи стає Ян Гус.
Ян Гус відкрито викладає свої погляди, він мріє вдосконалити церкву й готовий відкрито відстоювати свої погляди.
Молюся, Господи помилуй,
Спаси ти нас, святая сило,
Язви язик мій за хули
Та язви мира ізціли.
У 1415 році кардинали призвали його в Констанцу, при цьому він отримав охоронну грамоту від імператора Сігізмунда. Але догматики від церкви не захотіли навіть слухати «єретика», а ухвалили його спалити на одній із площ Констанци, що й було зроблено 6 липня 1415 року.
Запалили… та Божого
Слова не спалили,
Не вгадали, що вилетить
Орел із-за хмари
Замість гуся і розклює
Високу тіару.

Реформація
Все зробили… Постривайте!
Он над головою
Старий Жижка з Таборова
Махнув булавою.
Ситі та самовдоволені кардинали роз’їхалися, з погордою думаючи, що задавили процес в самому зародку. Насправді вони лише роздмухали полум’я, що вже давно тліло. Через чотири роки Чехію охоплює повстання таборитів, або чашників. На свої знаменах вони несли чашу – символ рівноправного причастя. Одним з очильників повстання був Мартін Гуска. Таборитами повстанців називали тому що вони пересувалися на возах з легкими гарматами, при необхідності вози зв’язували й перетворювали в неприступний табір. Тактика, як бачимо, виключно запорозька. Й не так важливо хто в кого її перейняв. Це просто яскравий приклад єдності слов’янства. Бували приклади, коли німецькі лицарі розбігалися від одного гуркоту селянських возів. Гусити під приводом Яна Жижки змогли завдати німцям ряд нищівних поразок. Чехія практично вийшла з під влади германського імператора, а чеський престол зайняв Юрій Подебрад.
Це був перший відчутний удар по католицькій церкві, яка на той час не могла знайти адекватну відповідь.
Насіння ж кинуте Яном Гусом, разом з димом від багаття, рознеслося по Німеччині. Саме ця країна стає батьківщиною Реформації, тобто руху проти догматизму католицької церкви. Професор філософії та богослов’я Мартин Лютер (1483-1546) виступив за право віруючих на особисті релігійні переживання, безпосереднє спілкування людини з Богом, без опіки та контролю будь-якого посередника. Тобто це було розвитком і продовженням ідей гуманізму. М.Лютер відкрито називав себе послідовником Яна Гуса. Саме в роздробленій Німеччині були ідеальні умови для лютеранства, де князі не хотіли коритися папі та імператору, їх приваблювала можливість секуляризації численних церковних багатств. До того ж у цій країні вже сформувався міцний середній клас – бюргерство. Прості й зрозумілі ідеї Лютера об’єднали селян, міщан, збіднілих лицарів та місцевих князів. Було проголошено лозунг: «Чия країна, того й віра». Протестанти виступають проти ікон, проти традицій та церковних переказів, вони звертаються виключно до першоджерела, тобто Біблії. Цьому сприяло книго друкарство, яке могло забезпечити Євангелієм рідною мовою кожну родину. Тож не дивно, що Лютер також творець сучасної німецької мови. Він переклав Біблію на свою рідну мову.
Вже в 20-ті, а особливо 30-ті роки 16 століття лютеранство проникає в скандинавські країни Швецію, Норвегію, Данію. Пруссія у 1525 році стає світською державою. Частина лютеранства знайшла прихильників в Англії, Франції, Польщі, Угорщині. У 1598 році Генріх Четвертий видає Нантський едикт про релігійну віротерпимість. Найбільших успіхів Реформація досягла в країні вільних територій (кантонів) Швейцарській конфедерації.
Особливо уславився в цій країні Жан Кальвін (1509-1564). Його вчення було більш радикальним, порівняно з М.Лютером. На відміну від церковної проповіді аскетизму та бідності, Кальвін вважав багатство нажите праведним трудом ознакою успіхів людини удостоєної Божої ласки. Цей лозунг прийшовся до душі жителям північної Європи. Саме протестантські країни й зараз є найбільш процвітаючими в Європі.
В Англії та Швеції реформування церкви йшло зверху, вона була визнаною незалежною від Риму, але було збережено єпископат. Всі ці реформи стали частиною глобального процесу для якого стали характерними розквіт звільнених від догматів релігії мистецтв, розвиток науки. Франсіс Бекон (1561-1626) сформулював основні принципи розвитку науки. Починається вік просвітництва, науки, розуму, свободи.
Перед 16 століттям в Англії, Франції, Нідерландах кріпосництво зникає повністю, практично ніколи його не було в Данії, Швеції, Норвегії. А ось в західній та південній Німеччини його пережитки ще зберігаються. Значне піднесення переживає польська культура. 12 травня 1364 року було відкрито Краківський (Ягеллонський) університет, в якому викладало та навчалося багато українців. Невдовзі він стає великим відомим на всю Європу науковим центром. З ним пов’язане ім’я великого слов’янина Миколи Коперника (1473-1543). Його геліоцентрична система назавжди покінчила з церковними догматами в науці. В Празькому Бельведері творили батьки сучасної астрономії Тихо Браге та Іоан Кеплєр. І зараз вони стоять в Празі поруч на одному постаменті.
Братерська наша воля
Без холопа і без пана.
Ті ж країни які спробували законсервувати старі відносини, поступово були відтіснені на обочину світової історії. Величезні багатства, які отримувала Іспанія від своїх гігантських колоній не принесли процвітання ні державі, ні народу. Габсбурги були найбільш впливовою королівською династією Європи, з 1273 по 1916 рік перебували вони на престолах могутніх європейських країн. Карл П’ятий Габсбург контролював не лише половину тогочасного світу, а й об’єднав під своєю короною Іспанію, Священну Римську Імперію, Чехію, Австрію, майже всю Італію. Неймовірні багатства награбовані в колоніях витрачалися не на підвищення рівня життя власного народу, а на утримання завойованого та нові загарбницькі війни. Але розквіт і вершина – це також часто й початок кінці. Вже при його сині Фердинанду почнеться неухильний занепад Імперії.
Здавалося така ж доля чекає й католицизм. Але папи відправилися від удару. Вони змогли зробити правильні висновки, піти на істотні поступки. В ряді країн верхівка католицької церкви визнала перехід частини своїх володінь у власність держав. Відбулося очищення верхівки церкви. Щоб підняти загальноосвітній рівень духовенства були відкриті духовні семінарії. Велику роль в Контрреформації відігравав створений у 1540 році орден єзуїтів. Єзуїти не цуралися науки, вони не лише очолювали семінарії, але й створили знамениті колегіуми з високим рівнем світської освіти. Майже всі українські державні, культурні та духовні лідери того часу закінчували ці колегіуми.
Католики скористалися й іншою «слабинкою» протестантів – скромністю облаштування їхніх будинків молитви. Протестанти занадто велике значення придавали розуму. Католики ж сповна використали можливість емоційного впливу на людину. Королі й папи не жаліють грошей на будівництво величних, казково гарних храмів. Гарно оздоблені картинами, скульптурами, з чарівною музикою органу католицькі храми ваблять своєю красою, сприяють емоційному підйому, відчуттю Господньої краси. В цілому Контрреформація очистила і укріпила католицьку церкву, зробила її цілком життєздатною та конкурентоспроможною. У ній були зацікавлені великі монархії, в першу чергу ті ж іспанські та австрійські Габсбурги. Зберегла вона свій вплив і в країнах Латинської Америки.
Подих Нового Часу.
Не одурить Бог,
Карать і миловать не буде:
Ми не раби його – ми люде!
Рівновагу між протестантами та католиками було досягнуто після кровопролитної тридцятирічної війни 1618-1648 років. Почалася вона в Чехії, як протест проти посилення національного і соціального гніту Габсбургів. Потім у війну, на стороні протестантів за підтримки Голландії та Англії, вступає Данія, а далі приєднується Швеція. Війна принесла горе та страждання в першу чергу німцям та чехам. Достатньо сказати що населення Чехії за цей час зменшилося з 2.5млн до 700тисяч чоловік. Закінчилася ця війна Вестфальским миром 1648 року. Офіційно було визнано незалежність Швейцарії та Голландії. Була створена певна система безпеки та рівноваги, на принципах якої Європа й жила до Ялтинсько-Потсдамскої двополюсної системи.
…Господа благав,
Щоб наша правда не пропала,
Щоб наша слава не вмирала.
1648 рік – це особливий рік в історії Європи. Саме з нього починається Нова історія. Тоді ж відбулося сім одночасних національно-визвольних революцій: повстання в Каталонії та Португалії (1640); повстання в Неаполі та Палермо (1647); фронда у Франції (1648-1653); Хмельниччина в Україні (1648-1657); «безкровна революція» в Голландії (1650); конституційна криза в Швеції (1650) та Англійська революція (1649-1653).
З 20-х років 16 століття в Польщі теж почала поширюватися реформація. Її особливістю була надмірна строкатість. Сюди проникали лютеранство, кальвінізм, гуситська церква («чеські брати»). Як не дивно врятував польський католицизм Богдан Хмельницький. Визвольна війна українського народу проти національного та релігійного гноблення повністю вписувалася в ті процеси що відбувалися в Європі. Але ця ж війна й об’єднала населення Польщі навколо католицької церкви. Так що полякам варто подумати про встановлення пам’ятника Богдану Хмельницькому як рятівнику католицької віри?
А що у віддаленій і здавалося далекій від Європи Московщині? Тут також відбувається Никінівський розкол. Патріарх Никін вирішив привести богослужіння до того зразка яке склалося в православних країнах Балкан та Україні. Це викликало протести частини духовенства, багатьох бояр та народу. В рік Сатани 1666 року московська церква розкололася на офіційну державну «нововірську» та народну старовірську. Починаються переслідування «розкольників?» старовірів, яке триватиме до 1907 року, коли держава була змушена визнати цю церкву. В свою чергу старовіри називають царів антихристами. Офіційна церква за часів Петра Першого стає вже і юридично частиною державного апарату. Це формально значно полегшило її існування та привело до краху та епохи атеїзму 1918-1991 років. Коли в 1907 році держава була змушена визнати старовірів виявилося, по різних російських джерелах, що цю віру сповідувало від 28 до 42% населення Імперії. Купці старовіри контролювали близько 70% торгового капіталу.
Взагалі доля православ’я трагічна. Татаро-монголи завоювали та підкорили землі Київської Русі. Вони зробили кілька спустошливих нападів на Польщу, Чехію та Угорщину, але так і не змогли підкорити ці католицькі країни. Турки османи завоювали Константинополь і підкорили всі православні території Близького Сходу та Балкан. На території нашого району було 8 православних церков та 3 костелу. Всі церкви було знищено, а два костели збереглися. Збереглася і нікопольська старовірська церква Знамення, збудована на кошти братів Гусєвих у 1912 році.
Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь.
Ми стоїмо на Старомяській площі в центрі Праги біля величного пам’ятника Яну Гусу. З гордо піднятою головою «єретик великий» стоїть серед полум’я. Але, о диво, вогонь не палить Гуса, а навпаки, начебто, розбігається від нього. Дійсно в 1415 році католицькі кардинали спалили тіло Яна Гуса, але розбурхали вогонь його духу, величних ідей національного та духовного визволення. Ян Гус найбільш толерантний з проповідників реформ. Коли в кінці 1930-х років майже по всій Європі встановилися тоталітарні та авторитарні диктатури Чехословацька республіка гордо тримала прапор демократії. Вона ж продемонструвала вірність демократичним традиціям як під час «бархатної революції», яка ознаменувала початок кінця соціалістичного табору, так і під час мирного цивілізованого розлучення зі Словаччиною, яке так разюче відрізнялося від кривавого розпаду Югославії.
Чехія на відміну від католицьких Польщі та Австрії світська держава. Переважно більшість чехів байдужі до питань релігії та вони люблять, поважають Яна Гуса, як патріота, творця літературної мови і відмічають кожного 6 липня День його пам’яті. Під час окупації Праги радянськими військами в 1968 році чехи вкрили пам’ятник Яну Гусу чорним крепом на знак трауру. У 1965 році Ватікан зняв з Гуса звинувачення у єресі. Правда восторжествувала.
* тут і далі всі епіграфи Т.Г.Шевченка.
23.08.16
Свидетельство о публикации № 11230 Автор имеет исключительное право на произведение. Перепечатка без согласия автора запрещена и преследуется...


Повернення до Чарів Граалю. Про Яна Гуса, Відродження, Реформацію і наше сьогодення.І торжество правди... через 540 років.
Краткое описание и ключевые слова для: Білі гуси полетіли.

Проголосуйте за: Білі гуси полетіли.

(голосов:0) рейтинг: 0 из 100


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Білі гуси полетіли.