Curriculum Vitae Григорія Бабенка

З туману минулого... Розповідь про маловідомого запорізького письменника Григорія Бабенка, автора історичної повісті «Шляхом бурхливим» (1931). Коло питань на які, на жаль, і досі немає відповідей: коли і де він народився та коли і де помер. Деталі біографії.

Публікації останнім часом дослідників Миколи Чабана (Дніпропетровськ) та Олександра Ємця (Пологи) про життя і діяльність українського письменника Григорія Бабенка окреслили те коло питань на які, на жаль, і досі немає відповідей. Це коли і де він народився та коли і де помер.
Ще раніше мені теж довелося торкатися цієї теми, але і я не зміг відповісти бодай хоча б на одне з цих питань. Та після ознайомлення із результатами досліджень дніпропетровського науковця та пологівського краєзнавця виникла досить плідна думка і собі попрацювати в обласному архіві. І хоча попередні питання так і залишилися нерозгаданими але дещо вдалося віднайти.
Вдалося знайти кілька документів і листів власноруч написаних письменником, уточнити деякі деталі його біографії. Можна тепер точно сказати, коли Григорій Бабенко приїхав у Пологи, де він працював, на якій посаді, коло його службових обов’язків.
З його короткої автобіографії (Curriculum Vitae) виходить, що він закінчив Харківський університет у 1911 році. Значить, поступив туди орієнтовно у 1905 році. В ті часи поступали в університет після закінчення гімназії. Тобто, Григорій Бабенко міг закінчити гімназію у 1905 році. Навчалися в гімназії 8 років, а поступали до неї у 9 років. Тобто, виходить, що Бабенко був приблизно 1888 року народження.
В 1931 році, коли він написав свою історичну повість «Шляхом бурхливим» йому було 43 роки. Якщо його не заарештували в 1937 році і він не загинув під час війни, то Бабенко міг дожити до 1961 року і було б йому тоді 73 роки. Але, на жаль, місцеві старожили сьогодні його не пам’ятають. Тому будемо продовжувати пошук.
Серед знайдених матеріалів згадуються два прізвища – Алексеніцер та Йоффе. Завідуючий окружною здоровінспектурою Лев Григорович Алексеніцер в 20-30-х роках відома в нашому місті людина. Був членом партії з часів громадянської війни, працював на різних посадах. Перед арештом був начальником відділу заводу «Запоріжсталь». Його заслали на п’ять років в Магадан, де він і помер у 1938 році.
Судячи з листів, Йоффе був добрим знайомим Григорія Бабенка і допомагав йому влаштуватися у Пологах. Можна також зробити припущення, що дружину Бабенка звали Єлизаветою Митрофанівною. Про це згадується в листі Бабенка до Йоффе (див. документ №8).
Дослідникам М.Чабану та О.Ємцю вдалося віднайти і видрукувати три листа Григорія Бабенка до академіка Д.І.Яворницького. Особливо цікавий другий лист, з яким Бабенко надіслав Дмитру Івановичу свою повість «Шляхом бурхливим». Ця повість з дарчим написом письменника збереглася в фондах Державного історико-культурного заповідника на о.Хортиця, куди її в свій час в 70-х роках минулого століття передав відомий запорізький археолог Олександр Всеволодович Бодянський. Текст дарчого напису приводимо в кінці документів.
Листи і документи друкуються без скорочень і в хронологічній послідовності.
Література і джерела.
1. Листи Г.О.Бабенка до Д.І.Яворницького – Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького, випуск 2, Дніпропетровськ, 1999р., стор.102-104.
2. Олександр Ємець, Повернення з туману минулого – «Дніпрові пороги», №6, березень 2001р., Олександр Ємець, З туману минулого – «Літературна Україна», 4 вересня 2003р.
3. Віталій Шевченко, Вони були! – «Слово і час», 1995р., №8, стор.77-80.
4. Шевченко В.И., Под сенью музы терпеливой, Днепропетровск, «Сич»,1992г., стор.131, 146-147.

Документ №1
Лист Г.О.Бабенка Запорізькому Окрздороввідділу з проханням прийняти на роботу.
В Запорожский окрздравотдел
Прилагая при сем краткий Curriculum Vitae прошу предоставить мне место Завотделом медучастка и поликлинникой с роддомом в Пологах.
Врач Гр.Бабенко
Адрес: п/о Боковский Антрацит, Луганский окр., Боковская больница.
20/ІХ-28г.
ДАЗО, Фонд Р-676, оп.№1, Справа 360, аркуш 236.

Документ №2
Короткий життєпис Г.О.Бабенка
Curriculum Vitae
Врача Г.А.Бабенка
Окончил Харьковский университет в 1911 г. По окончании университета работал в качестве практиканта в Харьков-Николаевской больнице в 1910 г. Работал на холере в Бобровском уезде Воронежской губ. Заведывал эпидем.отрядом.
В 1912г. Поступил в Бердянское уездное земство, где работал (впоследствии в окрздраве) до 1 авг.1922г. при чем занимал следующие должности:
1/с 1912г. по 1914г. заведывал Вознесенским амбулаторным участком.
2/с 1914-1916г. заведывал Покровской на 21 койку больницей;
3/с 1916-1922г. заведывал Царедворовской больницей и бараком на 30 коек.
Уволился по собственному желанию.
В том же 1922г. поступил во 2-ю Харьковскую рабочую поликлинику и заведывал 2-м медучастком.
Вследствие квартирных условий оставил службу в поликлинике и поступил в Боковскую рудничную больницу на 40 коек ординатором в том же 1922г.
В 1923г. принял в заведывание вновь открытый Щетовский медучасток; заведывал до 1926г. В 1926г. поступил старшим ординатором и заместителем главврача в вновь отстроенную Боковскую рудничную больницу, на 90 коек.
В 1927 году получил научную 4-месячную командировку в Харьковский институт для усовершенствования врачей. Работал по оперативной гинекологии и акушерству в 1-й сов.больнице и у проф. Розе по хирургии в быв. Николаевской больнице.
В настоящее время состою заместителем Главврача Боковской больницы Луганского округа.
Врач Г.Бабенко
Адрес: Почт.отд.Боковский Антрацит Луганск.округ. Боковская больница.
ДАЗО,Фонд Р-676, оп.№1,Справа 360, аркуш 237.

Документ №3.
Лист Запорізького окрздоровінспектури до Чубарівського райвиконкому з проханням влаштувати на роботу лікаря Г.О.Бабенка, вислати йому підйомні та одночасно відремонтувати його помешкання.
До Чубарівського Р.В.К.
789/5.ХІ.28р. ОЗІ повідомляє, що вона запросила на посаду зав.Чубарівського мед дільницею лікаря Бабенка Григорія Олександровича з 17-річним стажем. Прохання погодити це призначення та щоб прискорити його переїзд вислать йому на адресу Боковский антрацит. Боковская б-ца врачу Григорію Олександровичу Бабенко підйомні та проїздні одночасно прохання звернути увагу на ремонт помешкання головлікаря згідно доповіді що він Вам особисто зробив.
Одночасно ОЗІ повідомляє, що лікар Карпачов має на руках призначення на посаду лікаря Воскресенської лікарні і може туди переїхати, погодивши цю справу з Вами.
окрінспектор охорони здоров’я: підпис
окрінспектор: підпис
секретар: підпис
ДАЗО, Фонд-676, оп.№1, Справа 358, аркуш 38.

Документ №4
Телеграма секретаря Запорізького ОЗІ Василенка до Г.О.Бабенка з повідомленням, що йому вислані підйомні.
Боковский антрацит
Доктору Бабенко (Больница)
Послана телеграмма Райисполкому о высылке В/подъемных
Секретарь ОЗИ (Василенко)
Дата нерозбірлива
Можливо 15/ХІ-28г.
ДАЗО, Фонд Р-676, оп.№1, справа 360, аркуш 243.

Документ №5
Телеграма Г.О.Бабенка Запорізькому Окрздорову з повідомленням, що підйомні не отримав.
Окрздравлечподу Иоффе
Писал своем согласии РИКу Пологи подъемных и ответа нет две недели как (НРЗБ) телеграфируй Бабенко
ДАЗО, Фонд Р-676, оп.№1, справа 360, аркуш 244
На зворотній стороні телеграми є ще одна телеграма:
Пологи РНК
Невысылка подъемных доктору Бабенко задерживает его переезд поспешите выслать.
Підпис нерозбірливий.
ДАЗО, Фонд Р-676, Оп.№1, Справа 360, аркуш 244зв.

Документ №6
Телеграма Запорізького Окрздорову Пологівському Райвиконкому з вимогою негайно вислати Г.О.Бабенко підйомні.
Пологи, Райисполком
Не высылка подъемных доктору Бабенко задерживает переезд
Поспешите выслать
Окрздрав Иоффе
15/ХІ-28г.
ДАЗО, Фонд Р-676, оп.№1, Справа 360, аркуш 251.

Документ №8
Лист Г.О.Бабенка Д.Б.Йоффе
Дорогой Давид Борисович!
Посылаю копии смет по лечучрежд. Района. По всем бухгалт. правилам нет совершенно времени да я и Башкатов (?) и секрпартячейки сочувственно относятся (?) к передаче семилетки под (НРЗБ) барак.
Вопрос этот будет у них дебатироваться на ближайшем пленуме или в президиуме. Пишите на эту тему в Рик, чтобы поддать жару. (НРЗБ) помощи. Проф. (НРЗБ) работу распределим между врачами; не знаю как пойдет дело. Разъездной врач приехал, не видел ее уже дней 5. Получение подводы п/Рики по прежнему остается недосягаемой мечтой; был сегодня п/Конских раздоров оспопрививатель; говорит что кроме тех 4-х случаев скарлатины, которые были зарегистрированы новых заболеваний нет; Захаров и (НРЗБ) в Пологах, зарегистрировал 2 случая скарлатины; будет делать прививки в школах, как только получил скаралатинов – вакцину. Завтра делаю доклад о 10 лет совмед в сельраде. Часть (НРЗБ) кажется этим исчерпывается. Канцелярия – крест моей жизни. Купленный (НРЗБ) поламался на третий день после употребления, а остальной «новый» инструмент (НРЗБ) почернел как негр, после первого (первичного?) кипячения. Купленные мною часы – сволочь, идут только в лежачем положении, чуть поставишь останавливаются. Пока все. Привет Елене Владимировне и Вам от Елизаветы (?) Митрофановны. Ждем Вас к себе. Жму Вашу руку. Ув. Вас Бабенко.
Извините за (НРЗБ) письма; Страшно спешу.
4/1-29г.
ДАЗО, Фонд Р-176, оп.№1, Справа 383, аркуш 4.

Документ №9
Лист Г.О.Бабенка до Запорізької окрздоровінспектури
Пологівська Радянська лікарня
Гуляйпільська Запоріжська губ. 9/ІV-29р.
№374 До Запорізької окрздоровінспектури
Прохаю надіслати для Чубарівської Поликлиники літеров для укушених бешеними животними а також для «душевно-хворіх».
Зав.уч.лікар Г.Бабенко (підпис)
Адреса: м.Запоріжжя
Окрздоровінспектура
ДАЗО, Фонд Р-676, оп.№1, Справа 69, аркуш 58.

Документ №10
Дарчий напис на книзі Г.Бабенка «Шляхом бурхливим» академіку Д.І.Яворницькому.
Шановному професорові Дмитру Івановичу Яворницькому від автора. 31/5-31р. Г.Бабенко
Д33К, 634/П191125.11.2005р.
Не забывайте делиться материалами в социальных сетях!
Избранное: запорізькі письменники история запорожского края
Свидетельство о публикации № 18112 Автор имеет исключительное право на произведение. Перепечатка без согласия автора запрещена и преследуется...


Стихи.Про
З туману минулого... Розповідь про маловідомого запорізького письменника Григорія Бабенка, автора історичної повісті «Шляхом бурхливим» (1931). Коло питань на які, на жаль, і досі немає відповідей: коли і де він народився та коли і де помер. Деталі біографії.
Краткое описание и ключевые слова для: Curriculum Vitae Григорія Бабенка

Проголосуйте за: Curriculum Vitae Григорія Бабенка 
  Добавление комментария
 
 
 
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail: