Исповедь по-украински

Раиса Пепескул О сборнике украинской поэзии запорожской поэтессы Раисы Пепескул «Сповідь». Сборник отличается разнообразием напевных ритмов, вдохновлённых украинской народной песней. О главных проблемах современной Украины.

     Впервые отступаю от своего неписаного правила – не разбирать книги, написанные  на украинском языке. Правило это возникло не оттого, что я не люблю украинскую поэзию, нет – просто писать по-русски и цитировать украинские строчки, на мой взгляд, неестественно – во всяком случае, для моей страны, где уместнее было бы и писать и разбирать украинские книги по-украински. Так что да простит меня автор, но не высказаться я не могла, однако сделать это так же хорошо по-украински, как на родном для меня русском, не получится, а снижать планку и писать хуже – не хочу.
     Речь пойдёт о новом сборнике запорожской поэтессы Раисы Пепескул «Сповідь». То, о чём говорится в нём, действительно, иначе как исповедью и не назовёшь – «про Батьківщину і рідню,/ Пташиний клекіт...». «Задушевность» – вот тот музыкальный лад, который определяет его звучание. А слагаются его музыкальные аккорды из признаний в любви – к своей стране, дороже которой для автора нет ничего на свете; к её людям, к родным, близким и знакомым, с которыми свела поэтессу судьба и которым она посвящает многие свои стихотворения; к родному селу, оставшемуся далеко в детстве, но до сих пор помогающему ей сохранять гармонию с природой; к музыке и поэзии и их талантливым творцам. На первый взгляд может показаться, что это стандартный набор тем для очень многих украинских авторов, но тот, кто так подумал, ошибётся: «Бо здогадалась, що взірці пішли на небо,/ А на землі ми всі такі, бодай як я./ І в помилках для нас усіх дана потреба,/ Щоб зрозуміти, хто ми є і звідкіля», «То небо розум колиса / На вістріях стихійних ребер,/  І розуміє кожен сам,/ Який він крихітний під небом». Книга далека от шаблонной поэзии с искусственными «садками» и «хатками» – «потёмкинскими деревнями» многих очень ограниченных в культурном плане украинских языковедов. Это очень живая, непосредственная, энергичная и созидательная лирика, и это в поэзии Раисы Пепескул главное.
     Автор много лет отдала преподаванию языка и литературы в школе – отсюда молодой задор и неукротимая любовь к жизни, – «Бо усім завжди, хто пише вірші,/ Тільки вісімнадцять і не більше». Отсюда и желание всех приобщить к прекрасным, нравственно чистым и жертвенным образцам, по которым сама поэтесса строила свою жизнь: «Ні відкупу, ні лестощів, ні зла – / Для кожного одна Господня сила,/ Щоби людина совість берегла / І більш давала, чим сама просила». Незапятнанная честь и совесть – вот её мерило земной жизни, по которым поэтесса оценивает встречающихся ей людей. Отсюда и духовное завещание «Сину»: «Щоб через річку долі каламутну / Явився чистим перед Богом ти».
     Украина Раисы Пепескул – это её дед («Який ти дід – моїх молодше літ!/ ...Мій первоцвіт, розстріляний війною»), бабушка («Скільки живу – учуся,/ Як наказала ти: / Соняхи жовті – в душу,/ Довгі шляхи – до ніг,/ Жити по правді – мушу,/ В розкоші жити – гріх»), ученики («Стоять хлоп’ята, як свічки / Весняних квітів»), родная природа («Якою я багатою була / На цьому розквіткованому лузі!/ Зі мною грала в схованку бджола,/ А жаби витанцьовували в крузі», «Ой земле моя – квітка раю,/ Піді мною пливеш, мов човен»).
Украина – это подруги, знакомые и просто творческие люди: «Елю, Елю, в святкових римах / Плаче серце твоє палке./ Хоч дури мене, не дури мене,/ Твої рими – душі піке».
     Украина –  это родной язык и народ: такой, какой дан, трудолюбивый и слишком терпеливый. «Батьківщина моя, лілея,/ Без цятковості і мішури./ Біло-сіра і чорноземна / У калюжах і горобцях,/ Я люблю тебе недаремно,/ Все, що послано, – до лиця». «Я народилася бійцем / Своєї долі / І вдячна бідності за це – / Життєвій школі./ Усе, що виліпила я / З самої себе,/ Розсудять люди і сім’я, і синє небо.../ А те, що золотом блищіть / І все товстіє, – / Це не народ, лише кліщі / На нашім тілі». «Народе мій, ну як іще гукати,/ Ну як іще кричати, що ПОРА?». Не спорю, может быть, поэтесса вкладывала капельку иной смысл в своё «пора», но в контексте процитированного выше хочется понимать именно так, обострённо: «Хай буде злива і вода.../ Не діаманти на крові і не доляри».
     Очень важная по значимости часть сборника – та, что посвящена памяти умершего мужа. Достаточно сказать, что предыдущий сборник Раисы Пепескул был полностью посвящен ему и раскрывал удивительную историю этой семьи, о которой, честное слово, можно писать песни и даже снимать фильмы. Это был человек, достойный восхищения и подражания, поэтому и стихи о нём – одни из самых ярких и пронзительных в сборнике «Сповідь». «Хай павутиння і вітри, і сірий морок,/ І мій нестерпний, нескінченний час вдови./ Я розстебну на вишиванці білий воріт,/ Бо ти для мене, поки дихаю, живий». «Чуєш, падає серце під ноги / І зорею згорає земля./ Не прошу я нічого у Бога,/ Лиш тебе, щоб прийшов відтіля...».
     Как человек богатой внутренней культуры поэтесса чувствует духовную связь с близкими ей по своей нравственной или творческой основе людьми разных эпох и народов. В стихах её живут Левитан и Бетховен, Шевченко и Гумилёв, Верлен, Бальзак и Триоле, Леся Украинка, Францен и Роден, Христос и мудрецы седого Тибета. Поэзия Раисы Пепескул, при всей её жгучей любви к родной земле и языку, не просто национальна, но всечеловечна. В каждом её сборнике – ощущение земного всеединства, ощущение Земли как космической колыбели, маленькой зыбки среди галактик. «Вся Земля, як пасхальне яйце,/ На тарільці у Всесвіті світе». «Це життя, захлинаючись, як я пила / Із блакитного келиху білого світу!». «Рветься серце космічним експресом». «Стоїть бузок у вазі на столі./ Немає слів, щоб витвір пояснити:/ У кожній ніжній квіточці малій,/ Мов в кельтській чаші, дихає Мислитель.../ Шукають чашу вже стонадцять літ,/ А в чаші – вся Земля, немов в Граалі».
     Приходится только удивляться, как стихи-посвящения историкам-новгородцам Дубковским и духовно-экологическому поселению в Саянах «Обитель рассвета», где «кожен – майстер, шанований, плідний – / Росіянин, естонець, таджик», совмещаются у неё с модными сейчас вздохами над историей украинского народа («Народе, замордований колись...» – можно подумать, что русские крепостные были менее замордованными), европоцентризмом («Бо народжена спадком віків / Прямо в серці всієї Європи») и попытками как-то разграничить украино- и русскоязычных, «отделить овец от козлищ» («Пройшли роки – ти той і не такий,/ Російська мова заліпила вуха./ З тобою ми не лише земляки,/ На мові на «чужій» мене послухай: / Ти на оцій землі, як хліб пророс,/ Від українки щирої – гостинець./ Хай батько твій казахський укророс,/ А ти, як не крути, більш українець»). Что ни говорите, а для того чтобы увлечь юное поколение украинским языком, не может быть ничего лучше, чем написанные на нём прекрасные книги. Прекрасные по звучанию, выразительности, оригинальности, музыкальности, по раскрытию важных и современных тем, близких каждому человеку. Это действует гораздо сильнее, чем моральные проповеди, причём не в ущерб другим таким же прекрасным книгам, но на русском языке. В накладе не останется никто, а литература всего человечества только выиграет.
     Этот небольшой перехлёст максимализма при желании увлечь, заразить других любовью к родному языку вполне понятен. Максимализм – неотъемлемая черта людей горячих, неравнодушных, увлекающихся. Сказывается он у Раисы Пепескул и при взгляде на современную поэзию. Недаром в своём программном стихотворении «Моя поезія» автор заявляет: «Я не люблю надумані слова / Із гоп-цаца для техніки і диму./ Мені тепліше, як в рядки сплива / Така ж, як я, некучерява рима». «Техника» – т.е. современные поэтические приёмы, выработанные в результате огромного опыта и достижений последнего века. «Дым» – т.е. недосказанность, непрямолинейность, метафоризм, всё, что делает поэзию выразительней, но заставляет при этом автора и читателя чуть-чуть напрягаться и «шевелить извилинами». Вот как у Пепескул: «Мовчання темне – аура, світи...». И в данном отношении автор опять попадается на двойственности, как и в попытке высказаться по национальному вопросу. Поскольку, называя технически совершенную и насыщенную двойными и тройными смыслами современную городскую поэзию «брязкотінням» и «страусиним пір’ям», «гучномовно грюкаючим словом», поэтесса, к счастью, и сама не чужда ни метафоре («дощик на полях хліби пасе»), ни музыкальной выразительности, ни новой рифме и недосказанности, ни некоторым другим средствам достижения художественности образа. Посмотрите, какой в стихотворении «Сільський натюрморт» у неё  великолепный образец неомодернистских тенденций, свойственных, например, замечательному санкт-петербургскому поэту Александру Кушнеру: «Коромисло, криниця, лобода – / Корониться, іскриться, загляда./ Пір’їни, козенята, каченя – / Поринули, прип’яті, здоганя./ Бабуся, палісадник, чобіток – / Нагнулася, розсаджує, промок». И ведь это тема, способная увлечь далеко не каждого человека, – а как действует, как трогает за душу! Вот что значит мастерство, владение выразительными средствами. Попробуйте сами вчитаться и определить, как это у неё получается. Уже цитированное «стонадцять літ» – чем не неомодернистский поворот знакомого слова? «На дворі березень простуджений – / Ні почуттів, ні словника» – ещё один абсолютно современный приём. А вот примеры нестандартной новой рифмы: «дихає – лихо», «деревам – недаремно», «я тут – ростуть», «вам – зорева», «райдуг – ранок», «святим – перед Богом ти», «геній – Брієнні», «мовчи – ковчег», «молитва – несамовито», «говорити – згори», «грім – гімн», «голосів – гаси», «просто – о Господи», «невисоке – соколе», «Всесвіт – воскреслого», «малі – хліб». Это не «витівки», не «брязкотіння», а богатство возможностей, которое предоставляют самой поэтессе новые способы рифмовки. И её собственный весомый вклад в действительное развитие (а не лишь сохранение) украинской поэзии. – То, что могут поставить себе в заслугу немногие авторы!
     Сборник очень музыкален. Не только обилием присутствия на его страницах стихотворений, посвящённых музыке. Разнообразие напевных ритмов и размеров выдаёт образец, идеал, которым является для автора украинская народная песня, – явление в музыкальном мире поистине уникальное.
     Мало того, сборник – как и другие книги этого автора – достаточно серьёзен и философичен и побуждает мыслить о нетривиальных вопросах. «Чи я була? Чи ти у мене був? / А під ногами небо чи земля? / Для чого нам матеріальний бум? – / За ним ніхто не прийде звідтіля».
     Я прочитала «Сповідь» с живым интересом и была рада стихотворениям, побудившим меня высказаться по некоторым важным и спорным моментам. Сборник цепляет и удерживает ваше внимание, вы вчитываетесь, вникаете в авторское мировоззрение и его манеру доносить свои мысли. Вы начинаете если и не соглашаться с ним, то уж точно заинтересовываться его личностью, им самим. И спасибо автору за то, что он не оказался легче своих произведений (увы, чаще бывает наоборот).

     Бо позабувший землю не збагне,
     Чи є в красі небес якась потреба.
     На цій землі ти залишив мене,
     Щоб я тебе кохала аж до неба.  
   
 

© Светлана Скорик 

  Статья опубликована, защищена авторским правом. Распространение в Интернете запрещается.

Не забывайте делиться материалами в социальных сетях!
Избранное: литературно-критическая статья запорожские поэты статьи о поэзии
Свидетельство о публикации № 412 Автор имеет исключительное право на произведение. Перепечатка без согласия автора запрещена и преследуется...


Раиса Пепескул О сборнике украинской поэзии запорожской поэтессы Раисы Пепескул «Сповідь». Сборник отличается разнообразием напевных ритмов, вдохновлённых украинской народной песней. О главных проблемах современной Украины.
Краткое описание и ключевые слова для: Исповедь по-украински

Проголосуйте за: Исповедь по-украински


  Произведения по теме:
 • О книге стихов Радислава Гуслина «Священный цыган»
 • О новой книге стихов поэта и священника Радислава Гуслина "Священный цыган". Протоиерей Вячеслав Власенко, пишущий под именем Радислав Гуслин, – личность уникальная.
 • Сповідь Раїси Пепескул
 • Віталій Шевченко. Отак в мене вийшло з поетесою Раїсою Пепескул. Я зустрічався з нею на наших літературних зборах неодноразово, але навіть не здогадувався, що перед мною тонка, спостережлива,
 • «Мы будем в этой Вечности...»
 • Статья о сборнике киевского поэта Геннадия Семенченко «Буду заново жить». Поэзия о любви. Отношение к чувству трепетное, глубокое и мучительное. Прикосновение к великой тайне отношений между мужчиной

 • Людмила Елисеева Автор offline 12-02-2011
Восхищена Вашему дару и умению чутко, душевно воспринимать написанное автором на языке, не являющемся для Вас родным! С уважением - Л.Е.
 • Людмила Елисеева Автор offline 12-02-2011
Иногда прочту и старательно нажимаю на ... неподдающуюся звездочку. Оказывается, просто сгоряча налетаю на материал, забывая "войти".
 • Светлана Скорик Автор offline 13-02-2011
Спасибо Вам, Людмила, за добрые слова. Если достаточно хорошо знать какой-то язык, поэзия на нём воспринимается тоже неплохо. Главное – вообще иметь чувство языка, уметь чувствовать красоту, общую для разных языков. Это первично.
 • Михаил Перченко Автор offline 18-10-2014
Радуюсь за Раю Пепескул. Она достойна внимания Светланы Скорик. Я издатель 7-го сборника Раи "Нежность". И там два языка, русский и украинский, обнялись в такой страстной пляске самых красивых, самых нежных слов любви к жизни и людям. Талантливость поэта и человека Раисы Пепескул - в каждой строчке.
Спасибо, Светлана, за статью.
 • Виталий Шевченко Автор offline 8-07-2015
Оце тільки зараз прочитав Вашу статтю, шановна Світлано Іванівно! Дуже добре! Тільки відносно того, що українська поезія якась трошки не така, то це йде від тих, хто свої плачі по українській мові перековують у грошики. Таких і в нашому місті багато, особливо, коли вони відгороджуються від усіх високим тином членства у Спільці письменників. Але кожний російськомовний письменник та поет повинен відчувати, що через дорогу у них брати та сестри по літературі. Оце і все. Бо ж за роки радянської влади добили літературу братнього народу на ідіше та івріте. І її зараз на Україні (і не тільки) немає. А була ж! Я навіть її пам`ятаю...
 • Раиса Пепескул Автор offline 2-10-2016
Усім, хто відгукнувся на статтю Світлани, по бокалу болгарського вина, а Михайлу - три!
 
  Добавление комментария
 
 
 
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:


   
     
Исповедь по-украински